Arduino joistik ile yön,pozisyon ve komut algılama Arduino Direction, position and command detection with joistic

Arduino devreleri ve uygulamaları

Arduino joistik ile yön,pozisyon ve komut algılama Arduino Direction, position and command detection with joistic

Resimde ki joistik in iç yapısı iki aşağıdaki şekilde ki gibi iki adet potansiyometre ve bir adet buton dan oluşur.

Joistik X yönünde ileri ve geri hareket ettirildiğinde potansiyometrelerden biri,Y yönünde sağa ve sola hareket ettirildiğinde ise diğeri değer değiştirir.Joistik kolu dik yani orta konumdayken her iki potansiyometrede orta konumdadır

VRx ve VRy çıkışlarında +2.5 V bulunur joistik ileri ittirildiğinde VRx çıkışında ki gerilim +2.5 V dan +5V a kadar kolun ittirildiği oranda artış gösterir,joistik geri ittirildiğinde ise aynı oranda +2.5 V dan 0V a kadar düşüş gösterir.Aynı durum VRy için sağa ve sola hareket ettirildiğinde de geçerlidir.

Ayrıca joistik üzerinde 1 adet buton bulunur ve joistik koluna basıldığında bu butona basılmış olur ve basılı tutulduğu sürece SW çıkışı 0 iken 1 yani +5V çıkış verir.

Joistik için kod yazarken analog girişler kullanılır ve kod da gerilim eşik seviyeleri belirlenir