Arduino uygulamaları Arduino application

Arduino devreleri ve uygulamaları

Arduino “blink” yanıp sönen led uygulaması
Arduino “blink” flashing led application
Arduino ile dimmer (lamba karartma) uygulaması
Arduino dimmer (lamp dimming) application
Arduino ile yürüyen ışık uygulaması
Walking light application with arduino
Arduino ile 0-99  ileri sayıcı uygulaması
Arduino 0-99 forward counter application

Arduino PWM sinyali üretme ve çıkış cihazlarını PWM ile sürme 
Arduino PWM signal generation and output devices with PWM
Arduino buton ve anahtar kullanımı
Arduino  Button and switch operation
Arduino ile potansiyometre den analog giriş seviyesi,voltaj okuma
Arduino Analog input level from potentiometer, voltage reading
Arduino joistik ile yön,pozisyon ve komut algılama
Arduino Direction, position and command detection with joistik
Arduino ile DC motor kontrol uygulaması
Arduino DC motor control application
Arduino ile step motor kontrolü
Arduino stepper motor control
Arduino bluetooth ve android telefon üzerinden kontrolü
Bluetooth and control via android phone with Arduino

Arduino ile RTC (DS3231) Kullanımı
RTC DS3231 use with Arduino
Arduino ile servo motor kontrol uygulaması
Arduino servo motor control application
Arduino ile 433 mhz kablosuz haberleşme uygulaması
Arduino ile wi-fi kablosuz haberleşme uygulaması
Arduino kızıl ötesi Alev,flame sensör modülü ile açık alev algılama ve ölçme uygulaması
Arduino LDR ile ışık şiddeti algılama ve ölçme uygulaması
Arduino ile ses şiddeti algılama ve ölçme uygulaması
Arduino kızıl ötesi modül ile cisim algılama uygulaması
Arduino ile kızılötesi kumanda yapma ve kumanda kodu kopyalama uygulaması
Arduino HC-SR04 ultrases sesnsörü ile cisim ve mesafe algılama ve ölçme uygulaması
Arduino HB100 doopler mikrodalga sensörü ile hareket ve yaklaşım algılama uygulaması
Arduino MQ-2,MQ-3,MQ-4 ve MQ-5 sensörleri ile metan,propan,hidrojen,lpg,alkol,ethanol gazlarını algılama uygulaması
Arduino ADXL-345  accelometer modülü ile üç eksenli eğim ve açı algılama ve ölçme uygulaması
Arduino MPU6050 gyroskop modülü ile üç eksenli ivme ve eğim algılama ve ölçme uygulaması
Arduino GY-85,GY-271,GY-273 manyetometre modülü ile manyetik fiziksel yön algılama ölçme uygulaması
Arduino ADXL-345,SW-420,FZ0670 ve DFrobot modülleri ile titreşim,vibrayon,eğim algılama ve ölçme uygulaması